top of page

תכנון ציבורי

3.jpg

תכנון אדריכלי מפורט הכולל סט תכניות של עבודות עפר,

גבהים, השקיה, צמחיה, פרטי גן וכתבי כמויות.


הצגת התכנית לועדים או אסיפות קהילה.


הכנת מסמכים נדרשים לבקשת תרומות מגופים פילנתרופיים.


הגשת בקשות להיתרי בנייה.


ליווי ופיקוח בימי העבודה בשטח.


ליווי ויעוץ לועדות נוי וקבלני ביצוע בישובים.

unnamed.jpg
2.jpg
bottom of page