top of page

גינה במושב עין הבשור

גינון סביב בריכת שחייה ושדרוג גינה קיימת. שדרוג גינה ותיקה הוא לפעמים אתגר לא קטן.

צריך להתכתב עם הצמחים הקיימים וליצור מראה משלים, כאילו היו גם החדשים היו שם תמיד.

untitled-359 (Copy)
untitled-397 (Copy)
untitled-421 (Copy)
untitled-417 (Copy)
untitled-395 (Copy)
untitled-401 (Copy)
untitled-431 (Copy)
untitled-430 (Copy)
untitled-415 (Copy)
bottom of page