top of page

גינה בשדי אברהם

בגינה המקסימה הזאת היתה דרישה לסדר, אחזקה נמוכה ואסטטיקה. הגינה גדולה מאוד ולכן היה צורך בתיחום על מנת לשמור על הסדר. בגינה צמחים חזקים שאינם דורשים אחזקה רבה. ורובם בעלי צבעי עלווה מנוגדים שנותנים תחושת פריחה רק ללא  "הלכלוך". אפילו פינות שאינן מגוננות עדיין נשמרות נקיות בזכות התיחום.

גינה מסודרת
גינה מסודרת
צבעי עלווה
גינה מסודרת
צבעי עלווה
3
ניגודיות
דיכונדרה כסופה
אדנית מאדן רכבת
4
2
לובליה
1
בוסתן
פריחה מול החלון
תיחום באדן רכבת
אגפנתוס אפריקני
מרווה צחורה ודק פרי
מרווה צחורה ודק פרי
bottom of page